Niepoprawna pisownia

wruci

Niepoprawna pisownia


Poprawna pisownia

wróci

Poprawna pisownia, znaczenie: określenie wróci oznacza, że dana osoba przybędzie ponownie w to samo miejsce, z którego wyjechała lub wyszła. Odnosi się także do przedmiotów lub zwierząt. Słowo to występuje w trzeciej osobie liczby pojedynczej w czasie przyszłym.
Czasownik wróci zawsze piszemy przez ó. Jest to uwarunkowane wymianą ó na o w wyrazie pokrewnym, takim jak powroty. Zgodnie z zasadą polszczyzny, jeśli możliwa jest taka wymiana, należy zawsze wykorzystywać ó.

Przykłady poprawnej pisowni

Gdy Heniek wróci do biura, powiedz mu, żeby pilnie przyszedł do kadr, czekają tam na niego dokumenty.
Wczoraj zaginął gdzieś mój portfel ze wszystkimi dokumentami. Ciekawe, czy kiedykolwiek wróci.
Ania obiecała, że wróci niedługo do domu z biblioteki, więc możesz na nią poczekać w salonie.


Niepoprawna pisownia

w ruci

Niepoprawna pisownia

Niepoprawna pisownia

w róci

Niepoprawna pisownia