Niepoprawna pisownia

nie dola

Niepoprawna pisownia, wyjątek: może być poprawne jako przeczenie.


Poprawna pisownia

niedola

Poprawna pisownia, znaczenie: wyraz niedola jest synonimem niedostatku, biedy, nędzy. Oznacza również niepowodzenie, a także ogólnie zły los.
Słowo dola jest samodzielnym wyrazem, rzeczownikiem rodzaju żeńskiego i oznacza – los, pewną część lub potocznie działkę. Według obowiązującej w języku polskim zasady pisowni partykuły nie z częściami mowy, z rzeczownikami pisze się ją łącznie – niedola.
Jednak na tym nie koniec, ponieważ pisownia w tym przypadku może też zależeć od kontekstu, w jakim zostało użyte to słowo. Podczas podkreślenia znaczenia zaprzeczenia, słowo niedola wyjątkowo pisze się rozdzielnie.

Przykłady poprawnej pisowni

Nie dola z tego łupu jest ważna, ale to kogo obrabowaliśmy.
Niedola to nie tylko brak pieniędzy czy mieszkania, ale również zły stan zdrowia.
Jego wieloletnia tułaczka jawiła się wszystkim jako prawdziwa i straszna niedola.