Niepoprawna pisownia

spowrotem

Niepoprawna pisownia


W oparciu o aktualnie obowiązujące zasady języka polskiego należy uznać, że jedynym poprawnym zapisem jest forma z powrotem – czyli pisownia z przyimkiem z w sposób rozdzielny. Każdy inny sposób zapisu będzie błędem językowym. Błędy te wynikać mogą z podobnych konstrukcji językowych, które w przeszłości zapisywane były w sposób zbliżony (etymologicznie osobno zgodnie z regułą, która obowiązywała do roku 1938), jednak wskutek reform językowych wyewoluowały – ewolucję tę ominęła jednak pisownia z powrotem! Przykłady zwrotów mogących wprowadzać w błędny zapis spowrotem stanowią: spoza, spomiędzy, sprzed oraz sponad. Mamy nadzieję, iż powyższe wyjaśnienie rozwiewa wszelkie wątpliwości. Pamiętajcie, że w przypadku niejasności możecie się zapoznać z przykładami zastosowania w zdaniu lub napisać swoje pytanie w sekcji komentarzy – wszystkie czytamy i na wszystkie odpowiadamy!

Poprawna pisownia

z powrotem

Poprawna pisownia, znaczenie: fraza przysłówkowa, poprzez użycie której wyrażamy: ponownie, jednak z tą różnicą, że tym razem w kierunku powrotnym (obierając kierunek przeciwny do pierwotnego). Z powrotem może również oznaczać znowu przywracając pierwotny stan. Przykładami synonimów są: na powrót, znowu, na nowo i nazad. W gwarze istnieją też synonimy: abarotna i abarot, zaś na śląsku można też powiedzieć nazod lub curig.

Przykłady poprawnej pisowni z powrotem

Robert chodził tylko w tę i z powrotem, nie mógł usiedzieć na miejscu wiedząc, że jego dziewczyna walczy o życie w szpitalu.
Droga tam i z powrotem pokonana jednego dnia to zdecydowanie za dużo na moje siły, następnym razem musimy rozbić taką podróż na dwa osobne dni.
Pamiętaj, żebyś jadąc z powrotem wstąpił do sklepu i kupił to, o co prosiłam.
Zawsze ustawiam te stoły w taki sposób, a potem nieznana mi osoba z powrotem ustawia je na odwrót, mam wrażenie, że moja praca nie ma sensu.


Niepoprawna pisownia

zpowrotem

Niepoprawna pisownia

Spowrotem SJP

Ciekawostką jest, że pisownia spowrotem posiada swój wpis w słowniku sjp (jest to jeden ze słowników języka polskiego) i co ciekawe pod wpisem tym (pustym, ponieważ jest to pisownia niepoprawna) widnieje blisko sto komentarzy użytkowników, co pozwala nam sądzić, iż jest to jeden z najczęstszych błędów popełnianych w języku polskim.

Spowrotem synonim

Pisownia spowrotem jest rzecz jasna niepoprawna, jednak pisownia prawidłowa, czyli z powrotem posiada następujące synonimy pogrupowane według popularności ich występowania: wstecz, do tyłu, w tył, ku tyłowi oraz nazad. Wszystkie one kwalifikują się do jednej grupy znaczeniowej związanej z zawracaniem. W podstawowym opisie słowa powyżej wyszczególniliśmy także synonimy gwarowe i lokalne, obowiązujące na Śląsku.

Spowrotem PWN

Również słownik PWN nie odnotowuje pisowni spowrotem, co utwierdza nas w przekonaniu co do jej niepoprawności.

Spowrotem słownik ortograficzny

spowrotem nie występuje w poprawnej ortograficznie polszczyźnie. Istnienie takiej formy jest motywowane fonetycznym zapisem popularnego wyrażenia przyimkowego z powrotem.

Spowrotem SJP PWN

Tak jak zostało to zaznaczone wyżej pisowni spowrotem nie odnotowuje żaden z tych słowników, to znaczy zarówno np. Wielki słownik ortograficzny PWN pod redakcją E. Polańskiego, jak również słownik SJP, będący dziełem zbiorowym internetowych twórców.