Niepoprawna pisownia

spowrotem

Niepoprawna pisownia


W oparciu o aktualnie obowiązujące zasady języka polskiego należy uznać, że jedynym poprawnym zapisem jest forma „z powrotem” – czyli pisownia z przyimkiem „z” w formie rozdzielnej. Każdy inny sposób zapisu będzie więc błędem językowym. Błędy te wynikać mogą z podobnych konstrukcji językowych, które dawniej zapisywane były w sposób zbliżony, jednak wskutek reform językowych wyewoluowały – ewolucję tę ominęła jednak pisownia „z powrotem„! Przykłady zwrotów mogących wprowadzać w błędny zapis spowrotem stanowią: spoza, spomiędzy, sprzed oraz sponad. Mamy nadzieję, iż powyższe wyjaśnienie rozwiewa wszelkie wątpliwości. Pamiętajcie, że w przypadku niejasności możecie się zapoznać z przykładami zastosowania w zdaniu lub napisać swoje pytanie w sekcji komentarzy – wszystkie czytamy i na wszystkie odpowiadamy!

Poprawna pisownia

z powrotem

Poprawna pisownia, znaczenie: ponownie, jednak z tą różnicą, że tym razem w kierunku powrotnym (obierając kierunek przeciwny do pierwotnego). Z powrotem może również oznaczać znowu przywracając pierwotny stan. Przykładami synonimów są: na powrót, znowu i na nowo.

Przykłady poprawnej pisowni

Robert chodził tylko w tę i z powrotem, nie mógł usiedzieć na miejscu wiedząc, że jego dziewczyna walczy o życie w szpitalu.
Droga tam i z powrotem pokonana jednego dnia to zdecydowanie za dużo na moje siły, następnym razem musimy rozbić taką podróż na dwa osobne dni.
Pamiętaj, żebyś jadąc z powrotem wstąpił do sklepu i kupił to, o co prosiłam.


Niepoprawna pisownia

zpowrotem

Niepoprawna pisownia