Niepoprawna pisownia

niebyć

Niepoprawna pisownia


Poprawna pisownia

nie być

Poprawna pisownia, znaczenie: zwrot nie być może być wykorzystywany do opisania sytuacji, w której dana osoba lub przedmiot nie znajduje się w konkretnie wskazanym miejscu i określonym czasie. Dotyczy także poszczególnych cech, które się nie pojawiły.
Wyrażenie nie być należy zapisywać oddzielnie. Występuje w nim czasownik być oraz partykuła przecząca nie, a zgodnie z polskimi normami pisowni, czasowniki i partykułę nie zawsze należy umieszczać oddzielnie.

Przykłady poprawnej pisowni

Musiał nie być taki hojny, jak się wydawało, skoro potem oskarżono go o skąpstwo wobec jego własnej rodziny.
Starał się nie być zazdrosny o swoją żonę, ale nie lubił, kiedy gapili się na nią koledzy z pracy.
Robiła, co mogła, aby nie być najsłabsza w klasie z matematyki, ale zawsze ciężko jej przychodził ten przedmiot.