Poprawna pisownia

wujek

Poprawna pisownia, znaczenie: terminem tym określamy brata matki lub obecnie również brata ojca (dawniej nazywano go stryjem, dziś ta nazwa wychodzi już z użycia). Wujkiem nazywamy również męża ciotki, ale także członka rodziny, z którym nasze pokrewieństwo nie jest do końca ustalone. Jest to zdrobnienie od rzeczownika wuj.
Jedyną poprawną formą zapisu tego terminu jest pisownia przez u. Jako że wyraz wujek funkcjonuje w języku polskim od wielu lat, można z powodzeniem założyć, że jest to określenie o pochodzeniu rodzimym, czyli należy je zapisywać zgodnie z tradycją historyczną, a więc przez u.

Przykłady poprawnej pisowni

Mój wujek wczoraj przywiózł mi i mojej siostrze szczeniaka.
Nie mogę sobie przypomnieć, jak dokładnie spokrewniony jest ze mną wujek Michał.
Aniu! Przyjechał wujek z ciocią, zejdź i usiądź z nami.


Niepoprawna pisownia

wójek

Niepoprawna pisownia

Niepoprawna pisownia

wojek

Niepoprawna pisownia

Niepoprawna pisownia

wójeg

Niepoprawna pisownia

Niepoprawna pisownia

wujeg

Niepoprawna pisownia