Niepoprawna pisownia

kąto

Niepoprawna pisownia


Poprawna pisownia

konto

Poprawna pisownia, znaczenie: wyraz konto – rzeczownik rodzaju nijakiego – głównie oznacza rachunek bankowy. W dobie informatyki również jest synonimem dostępu do serwera, portalu online czy poczty elektronicznej. Użycie w przenośni, czyli posiadanie czystego konta oznacza bycie fair, uczciwym człowiekiem.
Etymologicznie konto jest zapożyczeniem. Pochodzi z języka angielskiego od wyrazu account, co determinuje jego poprawną pisownię przez on. Połączenie on zawsze jest stosowane w pisowni wyrazów zapożyczonych w sytuacji, gdy jest przed spółgłoskami zwartymi i zwarto-szczelinowymi p, b, t, d, c, ć, dź, k, g. W wyrazie konto cząstka on znajduje się bezpośrednio przed spółgłoską –t.

Przykłady poprawnej pisowni

Mam konto w tym samym banku, co ty, więc przelew szybko dojdzie.
Mój ojciec ma czyste konto – to bardzo uczciwy człowiek.
Założyłam nowe konto e-mail, bo stare zostało z dnia na dzień zablokowane.