Niepoprawna pisownia

żygi

Niepoprawna pisownia


Poprawna pisownia

rzygi

Poprawna pisownia, znaczenie: jest to wyraz, którego używanie dopuszczalne jest wyłącznie w mowie potocznej. Stanowi on kolokwialne określenie wymiocin ludzkich lub zwierzęcych.
Poprawną formą jego zapisu jest pisownia przez rz, co uzasadnia etymologia powyższego określenia. Jak zapisał już w 1927 roku Aleksander Brückner w Słowniku Etymologicznym Języka Polskiego, termin ten wywodzi się z języka czeskiego, w którym znajdziemy określenie rzihati lub też z języka cerkiewnego, w którym z kolei istnieje wyraz rzygat. W obu przypadkach ich znaczenie jest takie samo, czyli: wymioty, wymiotować, odbijać się, wypluwać coś. Bez względu na to, z którego dokładnie języka przejęliśmy wyraz rzygi, podczas jego zapisu należy kierować się regułą, która mówi, że terminy obcego pochodzenia należy zapisywać zgodnie z pisownią oryginalną, czyli w tym przypadku przez rz.

Przykłady poprawnej pisowni

Jeśli zjesz jeszcze więcej, to jestem pewna, że na talerzu wylądują Twoje rzygi.
Całe popołudnie spędziłem sprzątając rzygi moich kolegów po wczorajszej imprezie.
Nie siadaj na tej ławce! Spójrz, jest na niej coś, co wygląda jak rzygi!