Niepoprawna pisownia

najwny

Niepoprawna pisownia


Poprawna pisownia

naiwny

Poprawna pisownia


Niepoprawna pisownia

najiwny

Niepoprawna pisownia