Poprawna pisownia

prawdomówne

Poprawna pisownia


Niepoprawna pisownia

prawdo mówne

Niepoprawna pisownia

Niepoprawna pisownia

prawdo-mówne

Niepoprawna pisownia

Niepoprawna pisownia

prawdo muwne

Niepoprawna pisownia

Niepoprawna pisownia

prawdomuwne

Niepoprawna pisownia