Niepoprawna pisownia

kożystać

Niepoprawna pisownia


Poprawna pisownia

korzystać

Poprawna pisownia, znaczenie: słowo korzystać należy zapisywać przez rz. Pochodzi ono od słowa korzyść, które należy do słów staropolskich, mających swoje źródło w słowie kora. Z początku korzyść odnosiło się bowiem do kory z drzewa, ale także łupów. Od tego powstało słowo korzystać, które zachowało oryginalną pisownię przez rz.
Korzystać to uzyskiwać korzyść w postaci jakiegoś dobra, na przykład materialnego, ale także używać czegoś.

Przykłady poprawnej pisowni

Adrian lubił korzystać z życia, dlatego był często uważany przez rodzinę za człowieka rozrzutnego.
Nie wiem, jak mam korzystać z tego nowego urządzenia, więc muszę ściągnąć sobie instrukcję obsługi.
Zawsze lubił korzystać ze swojej wiedzy na temat fizyki kwantowej, by się wywyższać nad ludźmi.