Niepoprawna pisownia

kożystać

Niepoprawna pisownia


Poprawna pisownia

korzystać

Poprawna pisownia