Niepoprawna pisownia

roszczelnienia

Niepoprawna pisownia


Poprawna pisownia

rozszczelnienia

Poprawna pisownia


Niepoprawna pisownia

rozstrzelnienia

Niepoprawna pisownia