Poprawna pisownia

tępy

Poprawna pisownia, znaczenie: określenie tępy jest jedynym poprawnym. Pisownia tego wyrazu wynika z faktu, że w rodzimych i zasymilowanych słowach, przed spółgłoskami p, b, t, d, k, g należy zapisywać samogłoskę ę.
Przymiotnik tępy odnosi się do przedmiotów, które nie są odpowiednio naostrzone lub z natury nie posiadają ostrych krawędzi. Jednocześnie jest to pejoratywne określenie, którego używa się w stosunku do osób uważanych za mniej inteligentne.

Przykłady poprawnej pisowni

Ten nóż jest tak tępy, że nie mogę nim zupełnie niczego przeciąć. Pomóż mi go naostrzyć.
Na całe szczęście ta zabawka ma tępy koniec i Adrian nic sobie nie zrobił, kiedy się nim uderzył.
Nie bądź tępy! Nie możesz tak postępować, bo stracisz wszystko, co do tej pory zarobiłeś.


Niepoprawna pisownia

tempy

Niepoprawna pisownia