Choć oba wyrażenia występują na co dzień w języku polskim, a co więcej, ich wymowa jest niemal identyczna, zamienne ich stosowanie jest niedopuszczalne. Wyrazy te stanowią bowiem inne części mowy oraz różnią się znaczeniem. Ważne jest więc, aby poznać znaczenie każdego z poniższych wariantów, w czym pomocne będą opisy i przykłady praktycznego użycia, które przygotowaliśmy. Nasza redakcja czeka również na pytania czytelników w sekcji komentarzy pod opracowaniem.

Poprawna pisownia

kompani

Poprawna pisownia, znaczenie: wyraz kompani to z kolei odmieniony w mianowniku i wołaczu liczby mnogiej rzeczownik kompan. Terminem tym określamy towarzysza wspólnych przedsięwzięć, najczęściej rozrywkowych.

Przykłady poprawnej pisowni

Dwaj kompani od kieliszka pokłócili się, a wtedy jeden z nich wyciągnął nóż.
Kochanie, to Tomek i Maciek, moi kompani z wojska.
Podczas przesłuchania mężczyzna wyznał, że to on i jego dawni kompani stoją za brutalnym morderstwem starszej kobiety.


Poprawna pisownia

kąpani

Poprawna pisownia, znaczenie: kąpani to imiesłów przymiotnikowy bierny, utworzony od bezokolicznika kąpać. Czasownik ten oznacza: zanurzać kogoś w wodzie w celach leczniczych bądź w celu umycia go, a także: zanurzać dany przedmiot w cieczy w celu pokrycia go czymś.

Przykłady poprawnej pisowni

Nie słuchaj ich. Są w gorącej wodzie kąpani, za chwilę się uspokoją.
Moi synowie są teraz kąpani, więc nie mogą z Tobą dłużej porozmawiać.
Jej bracia są w gorącej wodzie kąpani, nie mogą usiedzieć chwili w jednym miejscu.