Niepoprawna pisownia

szlauf

Niepoprawna pisownia


Poprawna pisownia

szlauch

Poprawna pisownia, znaczenie: jedyną poprawną wersją zapisu i wymowy powyższego wyrazu jest szlauch. Świadczy o tym jego etymologia, termin ten został bowiem zapożyczony bezpośrednio z języka niemieckiego, w którym rzeczownik Schlauch oznacza węża. Błędy w zapisie i próby pisowni szlauf wynikają z niedostatecznie starannej artykulacji, podczas której dochodzi do zastąpienia dwuznaku ch przez spółgłoskę f.
Szlauchem nazywamy potocznie węża ogrodowego, czyli długą, gumową rurę, służącą do nawadniania roślinności.

Przykłady poprawnej pisowni

Niestety nasz szlauch jest do wymiany, bo został przedziurawiony.
Kupiłam wczoraj nowy szlauch, jednak okazał się być zbyt krótki jak na mój ogród.
Wolę, by mój nowy szlauch był pomarańczowy, bo wtedy zawsze łatwo będzie go znaleźć.


Niepoprawna pisownia

szlałf

Niepoprawna pisownia

Niepoprawna pisownia

szlauh

Niepoprawna pisownia