Poprawna pisownia

konserwa

Poprawna pisownia


Niepoprawna pisownia

kąserwa

Niepoprawna pisownia