Poprawna pisownia

niezbyt

Poprawna pisownia, znaczenie: poprawną formą zapisu jest niezbyt. Jest to wyjątek od reguły, która mówi, że partykułę nie, która pełni funkcję wykładnika zaprzeczenia, zapisujemy osobno przed przysłówkami, które nie pochodzą od przymiotników. Przykładem są: nie całkiem, nie bardzo. Wyjątki, takie jak niezbyt i niebawem należy zapamiętać.
Słowo niezbyt oznacza w małym, niewielkim stopniu, nieznacznie, bądź bardzo mało.

Przykłady poprawnej pisowni

Niezbyt podoba mi się twój pomysł, może jednak skorzystamy z tego, co wymyślił Fiip?
Niezbyt dobrze to wygląda, ale może jej nie mów, bo się załamie, a i tak nie ma dobrego nastroju.
Ten żart to był niezbyt dobry pomysł, teraz wszyscy musimy czekać przed gabinetem na dyrektora.


Niepoprawna pisownia

nie zbyt

Niepoprawna pisownia, wyjątek: jako zaprzeczenie słowa zbyt, którego znaczenie to w sposób przekraczający czyjeś możliwości bądź czegoś lub kogoś. Synonimy: zanadto, zbytnio, nazbyt, nadmiernie, za bardzo. Słowo to może oznaczać także sprzedaż lub możliwość sprzedaży czegoś.

Niepoprawna pisownia

niezbyd

Niepoprawna pisownia

Niepoprawna pisownia

nie zbyd

Niepoprawna pisownia

Niepoprawna pisownia

niesbyt

Niepoprawna pisownia