Niepoprawna pisownia

przyżekać

Niepoprawna pisownia


Poprawna pisownia

przyrzekać

Poprawna pisownia, znaczenie: w słowie przyrzekać występuje dwukrotnie rz. Pierwsze rz poparte jest regułą ortograficzną, że po spółgłoskach: b, p, d, t, g, k, ch, j piszemy rz. Natomiast drugie rz uzasadnia etymologia słowa. Przyrzekać wywodzi się od starosłowiańskiego określenia rekti, które oznacza rzec.
Przyrzekać oznacza obiecywać coś solennie komuś, przysięgać, dawać słowo honoru, zapewniać uroczyście. Jest to czasownik w formie bezokolicznika, w trybie niedokonanym i w czasie teraźniejszym.

Przykłady poprawnej pisowni

Przyrzeknij mi proszę, że będziesz mnie zawsze kochał i nigdy mnie nie zdradzisz.
Czy król może przyrzekać na biblię i kościół w sprawach świeckich, dotyczących sprawowanej władzy?
Uważaj, żeby nie przyrzekać czegoś, czego nie możesz spełnić.


Niepoprawna pisownia

pszyrzekać

Niepoprawna pisownia

Niepoprawna pisownia

pszyżekać

Niepoprawna pisownia

Niepoprawna pisownia

pżyrzekać

Niepoprawna pisownia

Niepoprawna pisownia

pżyżekać

Niepoprawna pisownia

Niepoprawna pisownia

przyrzekadź

Niepoprawna pisownia