Niepoprawna pisownia

labolatorium

Niepoprawna pisownia


Poprawna pisownia

laboratorium

Poprawna pisownia, znaczenie: jest to wyraz stosunkowo często zapisywany z błędem czyli z wykorzystaniem spółgłoski l bezpośrednio po samogłosce o. Jest to oczywiście niepoprawne, a prawidłowy zapis (przez r występujące po o) uzasadnia etymologia tego wyrazu. Pochodzi on z języka łacińskiego, wywodzi się od rzeczownika laboro, w którym również po samogłosce o zapisywana jest spółgłoska r.
Sformułowaniem laboratorium określamy specjalne pomieszczenie, zaprojektowane z myślą o przeprowadzaniu eksperymentów naukowych, analiz medycznych lub też nadzorowaniu procesów technologicznych. Używamy go także w stosunku do sali lub pokoju przeznaczonego do zajęć dydaktycznych, które najczęściej są praktyczne i wymagają specjalistycznego sprzętu.

Przykłady poprawnej pisowni

Pisząc pracę magisterską, niemal codziennie byłam w laboratorium.
Jeśli nie chcesz pracować z ludźmi, może znajdziemy Ci jakieś zajęcie w laboratorium?
Czas oczekiwania na wyniki badań w tutejszym laboratorium jest bardzo krótki.


Niepoprawna pisownia

laboratorjum

Niepoprawna pisownia

Niepoprawna pisownia

laboratorióm

Niepoprawna pisownia