Poprawna pisownia

grzech

Poprawna pisownia, znaczenie: rzeczownik grzech należy zapisywać przez rz. Według zasad polskiej ortografii rz należy zapisywać po takich literach jak: b, d, g, ch, j, k, p, t. Oczywiście, należy pamiętać, że od każdej reguły istnieje wyjątek, dlatego można natknąć się na wyrazy, który nie będą zgodne z tą zasadą.
Grzech to przekraczanie norm moralnych, które są uznawane przez daną religię.

Przykłady poprawnej pisowni

Popełnisz wielki grzech, jeśli to zrobisz, ale to jest twój wybór i twoja decyzja. Ja tylko ostrzegam.
Według niej, takie pojęcie, jak grzech, jest narzędziem kościoła do wzbudzania strachu w wiernych.
Nie zgadzam się, nie chodzenie do kościoła to nie jest grzech, zwłaszcza, jeśli ktoś jest niewierzący.


Niepoprawna pisownia

gżech

Niepoprawna pisownia

Niepoprawna pisownia

grzeh

Niepoprawna pisownia

Niepoprawna pisownia

gżeh

Niepoprawna pisownia