Niepoprawna pisownia

powarzaniem

Niepoprawna pisownia


Poprawna pisownia

poważaniem

Poprawna pisownia