Poprawna pisownia

kolacji

Poprawna pisownia, znaczenie: słowo kolacji zapisujemy przez końcówkę -ji. Odmiana tego słowa jest zgodna z zasadą, że w wyrazach, które w mianowniku kończą się na -cja, -zja lub -sja zawsze podczas odmiany używamy -cji, -zji lub -sji. Odmiana taka występuje w dopełniaczu, celowniku i miejscowniku liczby pojedynczej.
Kolacji wywodzi się od słowa kolacja, oznaczającego wieczorny posiłek, kończący dzień. Może też oznaczać uroczysty posiłek, serwowany w ostatniej części dnia.

Przykłady poprawnej pisowni

Podczas proszonej kolacji należy zachowywać się odpowiednio, aby nie urazić nikogo z gości.
W czasie kolacji lubię jednocześnie oglądać telewizję, dlatego zazwyczaj jem ją w salonie.
Nie wiem, czemu nie chciałeś jeść z nami kolacji, ale jeśli źle się czujesz, to po prostu powiedz.


Niepoprawna pisownia

kolacjii

Niepoprawna pisownia

Niepoprawna pisownia

kolaci

Niepoprawna pisownia

Niepoprawna pisownia

kolacii

Niepoprawna pisownia