Określenia nieciekawie oraz nie ciekawie są poprawne, jednak ich wykorzystanie uzależnione powinno być od kontekstu wypowiedzi.

Poprawna pisownia

nieciekawie

Poprawna pisownia, znaczenie: Popularniejszym określeniem jest nieciekawie, które jest zaprzeczonym przysłówkiem pochodzącym od przymiotnika ciekawy. Zgodnie z zasadami języka polskiego takie wyrażenia piszemy razem, o ile nie mają podkreślać zaprzeczenia i przeciwstawności. Opisuje ono sytuację, która według kogoś jest nieinteresująca.

Przykłady poprawnej pisowni

Nieciekawie wygląda ta dzisiejsza pogoda, więc lepiej zabierz ze sobą ciepłą kurtkę i parasol.
Tamten zbiór opowiadań czyta się dość nieciekawie, dlatego warto wybrać sobie tylko trzy z nich.
To danie wygląda nieciekawie, chyba poproszę kelnera, żeby przyniósł mi nowe, a to oddam.


Poprawna pisownia

nie ciekawie

Poprawna pisownia, znaczenie: nie ciekawie pisane rozłącznie to rzadsza forma, dopuszczona tylko w momencie, w którym chcemy podkreślić zaprzeczenie i uwypuklić kontrast pomiędzy nim, a dopełniającym określeniem lub drugą częścią zdania. Uściślenie zaprzeczenia jest konieczne.

Przykłady poprawnej pisowni

Tamta galeria prezentuje się nie ciekawie, ale bardzo nudno i staromodnie. Nie lubię takich obrazów.
Dominik opowiada nie ciekawie, ale bardzo lakonicznie o wszystkich wydarzeniach ze swojego życia.
Wczorajsze prezentacje na targach wypadły nie ciekawie, tylko nijako, więc nie idę na dzisiejsze.