Słowo niepotrzebna lub nie potrzebna można pisać zarówno łącznie, jak i oddzielnie, w zależności od kontekstu, w jakim się znajduje.

Poprawna pisownia

niepotrzebna

Poprawna pisownia, znaczenie: niepotrzebna używane jest znacznie częściej. Opisuje sytuację, w której jakaś rzecz przestała być dla kogoś użyteczna, nie potrzebuje jej już więcej do niczego. Jest ogólnie używanym przymiotnikiem, wobec którego stosujemy zasadę pisowni, mówiącą, że nie z przymiotnikami zawsze występuje łącznie.

Przykłady poprawnej pisowni

Kasia czuła się niepotrzebna w tym towarzystwie, kiedy tak stała z boku, przyglądając się ich dobrej zabawie.
Twoja długa przemowa była zupełnie niepotrzebna, mogłeś ograniczyć się do kilku prostych zdań.
Tamta kurtka jest mi już niepotrzebna, więc jeśli chcesz, możesz ją zabrać dla ubogich.


Poprawna pisownia

nie potrzebna

Poprawna pisownia, znaczenie: nie potrzebna jest dopuszczalne w wyjątkowych sytuacjach, kiedy chcemy podkreślić, jaka jest dana rzecz, osoba lub sytuacja. Rozdzielna pisownia służy do podkreślenia kontrastu i wymaga uzupełnienia przez drugi człon zdania, dokładnie opisując, jaka jest dana sytuacja, osoba lub przedmiot.

Przykłady poprawnej pisowni

Ona jest nie potrzebna, tylko zupełnie zbędna w tym domu, nie wiem, dlaczego wciąż tutaj gości.
Ta stara kanapa jest nie potrzebna, tylko zawadzająca, więc powinniśmy się jej jak najszybciej pozbyć.
Jesteś tu nie potrzebna, tylko absolutnie konieczna, dlatego nigdzie nie wychodź i czuj się pewnie.