Poprawna pisownia

charyzma

Poprawna pisownia


Niepoprawna pisownia

haryzma

Niepoprawna pisownia