Poprawna pisownia

burżuazja

Poprawna pisownia, znaczenie: terminem tym określa się klasę społeczną, która obejmuje właścicieli różnorodnych przedsiębiorstw handlowych czy też przemysłowych. Współcześnie wyrażenie to nabrało charakteru pejoratywnego i oznacza osobę bogatą, żyjącą ponad stan, kogoś, kto wiedzie wygodne życie, inaczej: burżuja.
Termin ten wywodzi się z języka francuskiego, w którym rzeczownik bourgeois oznaczał mieszczanina. Należy zapamiętać, że galicyzmy, przejęte przez język polski, najczęściej przyjmują formę uproszczonej wymowy, zatem spółgłoska g powinna być zawsze zapisywana jako ż.

Przykłady poprawnej pisowni

Widziałeś? Sąsiedzi z domku obok kupili kolejny nowy samochód, co za burżuazja.
Oho, burżuazja jedzie na kolejne w tym roku wakacje, ciekawe gdzie!
Konkurencją dla arystokracji stawała się burżuazja, nie miała jednak innych narzędzi przeciwstawienia się starym elitom niż kapitał.


Niepoprawna pisownia

burrzuazja

Niepoprawna pisownia

Niepoprawna pisownia

burżu azja

Niepoprawna pisownia