Niepoprawna pisownia

od dać

Niepoprawna pisownia


Poprawna pisownia

oddać

Poprawna pisownia


Niepoprawna pisownia

odać

Niepoprawna pisownia

Niepoprawna pisownia

otdać

Niepoprawna pisownia