Niepoprawna pisownia

jednak że

Niepoprawna pisownia


Poprawna pisownia

jednakże

Poprawna pisownia, znaczenie: wyraz jednakże jest spójnikiem przeciwstawnym, który łączy dwa zdania lub ich części. Treści tych zdań są sobie antagonistyczne. Synonimem do tego wyrazu jest np. pomimo to, mimo to, lecz.
Słowo jednakże składa się z dwóch części. Pierwszą jest spójnik jednak, a drugą partykuła że. Partykuła umieszczona na końcu wzmacnia wypowiedź. Całość natomiast tworzy jeden wyraz, który jest spójnikiem, dlatego prawidłowa pisownia tego słowa jest łączna.

Przykłady poprawnej pisowni

Marysia bardzo kocha Marcina, jednakże jego zachowanie wyklucza ich związek.
Te jabłka są takie śliczne, jednakże po ich zjedzeniu rozboli cię brzuch, ponieważ są niedojrzałe.
Chciałabym pojechać do Grecji, jednakże boję się latać samolotem.


Niepoprawna pisownia

jednagże

Niepoprawna pisownia

Niepoprawna pisownia

jednaksze

Niepoprawna pisownia

Niepoprawna pisownia

jednakrze

Niepoprawna pisownia