Niepoprawna pisownia

zczytać

Niepoprawna pisownia


Poprawna pisownia

sczytać

Poprawna pisownia, znaczenie: pierwotne znaczenie tego wyrazu to: porównanie kopii z oryginałem lub porównanie maszynopisu z rękopisem. W dzisiejszych czasach określa się nim również przenoszenie, powielanie, kopiowanie, otwieranie czy obróbkę danych z dysków komputerowych lub przenośnych.
Zasady pisowni polskiej wskazują, że jedynym poprawnym zapisem wyrazu sczytać jest pisownia przez s. Uzasadnia to reguła mówiąca, że w przypadku kiedy podstawowa forma wyrazu rozpoczyna się od spółgłoski bezdźwięcznej, czyli: c, ch, cz, f, k, p lub s, to jako przedrostek będzie służyć głoska s, nie z (podobnie zapisujemy na przykład wyraz schodzić, sczesywać).

Przykłady poprawnej pisowni

Czy mógłbyś mi sczytać dane z tego dysku? Jest chroniony hasłem.
Obecnie coraz modniejsze stają się kody QR, z których informacje możemy sczytać za pomocą odpowiedniej aplikacji.
Musi pan bardzo dokładnie sczytać ten aneks i sprawdzić, czy wszystkie dane się zgadzają.


Niepoprawna pisownia

z czytać

Niepoprawna pisownia