Poprawna pisownia

egzekwować

Poprawna pisownia, znaczenie: jest to czasownik oznaczający wymaganie zrealizowania powierzonych zadań, złożonych obietnic lub wywiązania się z obowiązków. Termin ten wykorzystywany jest również w sądownictwie i oznacza używanie środków przymusu, by wykonać orzeczenia władz oraz dokonywanie egzekucji. Występujący w języku polskim czasownik egzekwować wywodzi się z łaciny. Jego odpowiednikiem jest słówko exequi, oznaczające wypełnienie czegoś lub doprowadzenie czegoś do skutku. Gdy wyraz łaciński, zawierający nieistniejącą w polszczyźnie głoskę qu zostawał przejmowany przez język polski, głoskę tę zastępowało kw. To właśnie dzięki powołaniu się na etymologię słowa egzekwować możemy łatwo wyjaśnić jego poprawny zapis.

Przykłady poprawnej pisowni

Ustaliliśmy, że podczas obiadu nie oglądamy telewizji – pora zacząć to egzekwować.
Uchwalone zasady rejestrowania samochodów zaczną być egzekwowane od lipca.
Podczas egzaminu końcowego wykładowca ma egzekwować wiedzę ze wszystkich seminariów i wykładów


Niepoprawna pisownia

egzekfować

Niepoprawna pisownia