Niepoprawna pisownia

nie daleko

Niepoprawna pisownia, wyjątek: zapis rozłączny również może być poprawny w sytuacji, kiedy zależy nam na umieszczeniu w zdaniu i wyraźnym zaakcentowaniu alternatywy dla tego zwrotu, na przykład: Nie daleko, a na Twojej ulicy ma rozłożyć się wesołe miasteczko.


Poprawna pisownia

niedaleko

Poprawna pisownia, znaczenie: jest to przysłówek, za pomocą którego komunikujemy rozmówcy o niewielkiej odległości pomiędzy punktami – zarówno w przestrzeni jak i w czasie. Niedaleko to inaczej: dość blisko, w niedużej odległości, w pobliżu, niedługo, niedawno, niebawem.
Zazwyczaj wyrażenie to piszemy razem, w myśl obowiązującej w języku polskim zasady, która nakazuje łączny zapis partykuły nie z przysłówkiem w stopniu równym.

Przykłady poprawnej pisowni

Może odwiedzimy Paulinę? Mieszka przecież niedaleko.
Niedaleko mojej uczelni znajduje się basen, na który chodzę trzy razy w tygodniu.
Dasz radę, jeszcze tylko dwa kilometry biegu, to naprawdę niedaleko!


Niepoprawna pisownia

nieda leko

Niepoprawna pisownia

Niepoprawna pisownia

nie da leko

Niepoprawna pisownia