Niepoprawna pisownia

nie daleko

Niepoprawna pisownia


Poprawna pisownia

niedaleko

Poprawna pisownia