Niepoprawna pisownia

poruwnała

Niepoprawna pisownia


Poprawna pisownia

porównała

Poprawna pisownia