Poprawna pisownia

chałtura

Poprawna pisownia, znaczenie: chałturą nazywamy dodatkową, nietrudną pracę, zazwyczaj z dziedziny artystycznej. Najczęściej jest to praca mało ambitna, wykonywana często niedbale, dla uzyskania szybkiego zarobku. Niekiedy określa się tak również efekt chałtury.
Omawiany wyraz został zapożyczony z języka rosyjskiego, w którym obecny jest termin haltura. W oryginale zapisuje się go z użyciem głoski x (халтура), a tego typu zapożyczenia należy zawsze zapisywać przez ch.

Przykłady poprawnej pisowni

Myślą, że dorywcza chałtura zapewni im godne życie?
Ich chałtura w każdy piątek wystawiana jest na sprzedaż na rynku w naszym mieście.
Na głównej nadmorskiej ulicy po obu stronach ustawiona jest chałtura – karykatury, amatorskie portrety czy też zdjęcia.


Niepoprawna pisownia

hałtura

Niepoprawna pisownia

Niepoprawna pisownia

chałtóra

Niepoprawna pisownia

Niepoprawna pisownia

hałtóra

Niepoprawna pisownia