Poprawna pisownia

gimnazjum

Poprawna pisownia, znaczenie: rzeczownik gimnazjum zapisujemy przez literę u. Jest to słowo, które w niemal oryginalnej wersji pojawiło się w języku polskim z języka niemieckiego: gymnasium. Z tego powodu zapisuje się je przez u. Warto zauważyć, że słowo to pochodzi od greckiego gymnasion – było to miejsce, gdzie odbywały się ćwiczenia fizyczne.
Słowo gimnazjum oznacza szkołę, do której trafia młodzież po ukończonej podstawówce. Kształcenie w gimnazjum trwało trzy lata przed reformą szkolnictwa, która je zlikwidowała.

Przykłady poprawnej pisowni

W tym dużym gimnazjum znalazł miejsce pracy jeden z najlepszych nauczycieli od fizyki.
Kiedy zlikwidowano gimnazja w kraju, pojawił się problem podwójnego rocznika i braku pracy.
Kiedy jeszcze chodził do gimnazjum, zdecydował, że zostanie lekarzem, dlatego przykładał się do nauki.


Niepoprawna pisownia

gimnazjóm

Niepoprawna pisownia

Niepoprawna pisownia

gimnasjum

Niepoprawna pisownia

Niepoprawna pisownia

gimnazium

Niepoprawna pisownia