Niepoprawna pisownia

anólóje

Niepoprawna pisownia


Poprawna pisownia

anuluje

Poprawna pisownia, znaczenie: uznaje coś za nieważne lub dokonuje bądź dokona unieważnienia czegoś.


Niepoprawna pisownia

anulóje

Niepoprawna pisownia

Niepoprawna pisownia

anóluje

Niepoprawna pisownia