Niepoprawna pisownia

wogle

Niepoprawna pisownia


Poprawna pisownia

w ogóle

Poprawna pisownia, znaczenie: określenie w ogóle należy zapisywać rozdzielnie, jako przyimek w oraz słowo ogóle, które jest odmienionym rzeczownikiem ogół. Rzeczownik ten wywodzi się od prasłowiańskiego *o(b)gulъ, które następnie zmieniło swoją pisownię na tę przez ó, co wiązało się z wymową tego wyrazu. Ze względu na to, że wyrażenia przyimkowe piszemy w polszczyźnie oddzielnie, również w tym przypadku należy trzymać się takiej zasady.
W ogóle oznacza zazwyczaj w ogólnym znaczeniu, całkowicie, zupełnie, a w znaczeniu negatywnym wcale. Odnosi się do sytuacji, które możemy opisać jako całokształt, nie odnosząc się do szczegółów.

Przykłady poprawnej pisowni

W ogóle nie rozumiała, co do niej mówił, ponieważ była zbyt zdenerwowana, by skupić się na słowach.
Nie chciał jej w ogóle słuchać, ponieważ wydawało mu się, że o wszystkim wiedział lepiej z doświadczenia.
To jest w ogóle nie do pojęcia! Nie rozumiem, dlaczego postępujesz w taki sposób, raniąc innych.


Niepoprawna pisownia

wogóle

Niepoprawna pisownia

Niepoprawna pisownia

wogule

Niepoprawna pisownia

Niepoprawna pisownia

wgl

Niepoprawna pisownia

Niepoprawna pisownia

wgle

Niepoprawna pisownia

Niepoprawna pisownia

w ogule

Niepoprawna pisownia