Niepoprawna pisownia

cusz

Niepoprawna pisownia


Poprawna pisownia

cóż

Poprawna pisownia, znaczenie: słowo cóż występuje w języku polskim jako wzmocniona partykuła, która jest chętnie wykorzystywana do wyrażenia niezadowolenia albo zniecierpliwienia. Jednocześnie może także służyć jako wzmocniony zaimek co, wyrazach pytanie.
Wyraz ten musi zawierać głoski ó oraz ż, co jest uwarunkowane dwiema różnymi zasadami. Według pierwszej z nich, powinno znajdować się na końcu wyrazu, jeśli istnieje tam jako skrócona partykuła -że. Druga tłumaczy, iż ó należy umieścić we wszystkich wyrazach, w których może zostać wymienione na o w słowach pokrewnych. W przypadku cóż możemy mówić o pokrewnym do niego co, które pozwala na wspomnianą wymianę ó na o.

Przykłady poprawnej pisowni

I cóż tak na mnie patrzysz, jakbym nagle postradał rozum? Nie można się nigdy pomylić?
Cóż twoja siostra może wiedzieć o prawie, skoro nigdy go nie studiowała? Lepiej zapytaj jakiegoś notariusza.
No cóż, lepiej by było, gdybyś przyszedł do domu wcześniej, ale skoro nie dałeś rady, to chociaż przeproś.


Niepoprawna pisownia

cuż

Niepoprawna pisownia

Niepoprawna pisownia

córz

Niepoprawna pisownia

Niepoprawna pisownia

cósz

Niepoprawna pisownia

Niepoprawna pisownia

curz

Niepoprawna pisownia