Poprawna pisownia

w cudzysłowie

Poprawna pisownia, znaczenie: poprawną formą jest w cudzysłowie, dlatego ten wyraz zawsze piszemy z -e na końcu. Swój poprawny zapis zawdzięcza odmianie deklinacyjnej wyrazu cudzysłów. Miejscownik liczby pojedynczej wyrazu cudzysłów to cudzysłowie, odpowiada on pytania o kim? o czym?o cudzysłowie.
Cudzysłów jest znakiem graficznym, który występuje w postaci dwóch par przecinków: „ ”, albo rzadziej za pomocą << >> lub >> <<. Ma on za zadanie oznaczenia w tekście początku i końca cytatu oraz znaczeń niedosłownych.

Przykłady poprawnej pisowni

W cudzysłowie zapisuje się cytowane wypowiedzi innych ludzi.
Pamiętaj, aby zawsze zastosować cudzysłów, jeśli kogoś cytujesz.
W cudzysłowie został zapisany mój ulubiony aforyzm.


Niepoprawna pisownia

w cudzysłowiu

Niepoprawna pisownia

Niepoprawna pisownia

w cudzymsłowiu

Niepoprawna pisownia

Niepoprawna pisownia

w cudzymsłowie

Niepoprawna pisownia