Poprawna pisownia

percypować

Poprawna pisownia, znaczenie: określenie percypować oznacza proces postrzegania, odbierania pewnych bodźców przez zmysły. Dotyczy odbioru zjawisk, przedmiotów i procesów.
Percypować to poprawny zapis, który uwarunkowany jest pochodzeniem słowa od łacińskiego percipio, czyli ogarniam, ujmuję. Pisownia polskiego odpowiednika wynikła z przekształceń mających na celu przyswojenie słowa.

Przykłady poprawnej pisowni

Spróbuj percypować całe otoczenie wszystkimi zmysłami, by poczuć, jakie jest piękne.
Każde zwierzę może percypować nieco inny zakres barw czy dźwięków z otoczenia.
Narząd smaku i węchu wspólnie pozwalają percypować pełen zakres smaków pożywienia.


Niepoprawna pisownia

percepować

Niepoprawna pisownia