Niepoprawna pisownia

naniby

Niepoprawna pisownia


Poprawna pisownia

na niby

Poprawna pisownia, znaczenie: na niby to zwrot, który mówi o czynności, która została upozorowana, jest udawana. Synonimami dla niego będą na przykład: fikcyjny, pozorny, nierzeczywisty, urojony albo imitowany.
Na niby zapisujemy rozłącznie, ze względu na to, że jest to wyrażenie przyimkowe. W języku polskim obowiązuje reguła, która mówi, że tego typu wyrażenia zawsze zapisujemy osobno. odnosi się ona do wyrażeń przyimkowych, które posiadają w swojej konstrukcji przyimek oraz rzeczownik, liczebnik, zaimek, przymiotnik lub przysłówek.

Przykłady poprawnej pisowni

Wydaje mi się, że robisz to na niby, zamiast rzeczywiście się postarać, dlatego ciągle nie możesz skończyć.
Kiedy bawiliśmy się w wojnę, to rzucaliśmy na niby granatami w opuszczony budynek, gdzie znajdowali się wrogowie.
To był związek na niby, potrzebny jedynie do tego, aby rodzina dała sobie spokój z pytaniami o małżeństwo.


Niepoprawna pisownia

nani by

Niepoprawna pisownia

Niepoprawna pisownia

na ni by

Niepoprawna pisownia