Poprawna pisownia

pomóż

Poprawna pisownia, znaczenie: słowo pomóż należy zapisywać z zakończeniem -óż. Jest to wynikiem zasady wymiany głosek w słowach pokrewnych. W przypadku pomóż słowem pokrewnym, które wpływa na pisownię, jest czasownik pomagać. Następuje w nim bowiem wymiana dwóch głosek ó na a oraz ż na g. Zgodnie z zasadami polskiej pisowni, jeśli wymiany takie mają miejsce, należy zapisywać w wyrazie omawianym ó oraz ż.
Pomóż to tryb rozkazujący czasownika pomagać, skierowany do drugiej osoby liczby pojedynczej. Oznacza prośbę lub rozkaz, które mają skłonić wskazaną osobę do udzielenia wsparcia innemu człowiekowi. Może dotyczyć zarówno wsparcia materialnego, duchowego, jak też wykonania wspólnie z nią danego obowiązku.

Przykłady poprawnej pisowni

Pomóż babci z zakupami, przecież wiesz, jak trudno jest jej wchodzić po schodach z ciężarami.
Grzesiek, pomóż Anieli z tymi zadaniami z matematyki, bo ona sobie sama z nimi nie poradzi.
Pomóż mi dzisiaj przygotować kolację dla całej rodziny, a ja jutro zrobię za ciebie deser.


Niepoprawna pisownia

pomusz

Niepoprawna pisownia

Niepoprawna pisownia

pomósz

Niepoprawna pisownia

Niepoprawna pisownia

pomórz

Niepoprawna pisownia

Niepoprawna pisownia

pomurz

Niepoprawna pisownia

Niepoprawna pisownia

pomuż

Niepoprawna pisownia