Z pozoru bardzo podobne do siebie wyrazy cechą i cechom powinny być stosowane w zupełnie różnych sytuacjach, gdyż ich znaczenie jest różne (w związku z czym nie mogą być stosowane wymiennie). Zapoznaj się z definicjami obu słów a także przykładami prawidłowego użycia w zdaniu. Jeśli po lekturze nadal masz wątpliwości pamiętaj, że możesz zadać pytanie naszej redakcji w sekcji komentarzy.

Poprawna pisownia

cechom

Poprawna pisownia, znaczenie: wyraz cechom ma dwojaką charakterystykę. Dokładnie tak wygląda rzeczownik cecha, odmieniony tym razem w celowniku liczby mnogiej, ale jest to również zapis tej samej formy deklinacyjnej rzeczownika cech, oznaczającego organizację zrzeszającą rzemieślników. Należy zapamiętać, by zwroty te zawsze zapisywać przez om – tak bowiem powinny kończyć się w języku polskim rzeczowniki odmienione w celowniku liczby mnogiej.

Przykłady poprawnej pisowni

Są to konstrukcje bardzo trwałe i bezpieczne, dzięki cechom jakie posiada aluminium.
Uważam, że Jan, dzięki swoim cechom, to również doskonały kandydat na męża i ojca.
Były to czasy niesprzyjające cechom robotniczym.
Król złożył podziękowania wszystkim cechom rzemieślniczym za pomoc z odbudowie kraju po wojnie.


Poprawna pisownia

cechą

Poprawna pisownia, znaczenie: cechą to odmieniony w narzędniku liczby pojedynczej rzeczownik cecha, oznaczający parametr, który opisuje kogoś lub coś i może je odróżniać od innych osób lub rzeczy. W języku staropolskim cechą nazywano poszewkę na poduszkę, a także znamię czy piętno. Zapis przez ą uzasadniony jest regułą, która mówi, że powinno się tak kończyć rzeczowniki, przymiotniki, zaimki, liczebniki oraz imiesłowy rodzaju żeńskiego odmienione w narzędniku liczby pojedynczej.

Przykłady poprawnej pisowni

Prawdomówność nigdy nie była cechą tego człowieka, dobrze o tym wiesz.
Dziadek mruknął, że z cechą taką jak uczciwość, ciężko jest cokolwiek uzyskać w dzisiejszym świecie.
Twoją bardzo dobrą cechą jest umiejętność poradzenia sobie z każdym problemem.