Poprawna pisownia

żal

Poprawna pisownia, znaczenie: wyraz żal oznacza poczucie smutku. Jest to również skrucha, jaką odczuwa osoba, która popełniła nieodpowiedni, zły czyn.
Może to być zawód albo pretensja, która pojawia się w stosunku do jednej bądź wielu osób, które wywołały czyjeś rozczarowanie swoim postępowaniem.
Rzeczownik żal należy zapisywać przez z z kropką. Nie istnieje żadna reguła, która wyjaśniałaby poprawny zapis, z tego względu pisownię tego wyrazu należy zapamiętać. Prawdopodobnie jest ona uwarunkowana historycznym rozwojem tego słowa, dla którego pierwowzorem było gwal w języku praindoeuropejskim. Przekształciło się ono następnie w prasłowiańskie žal, które następnie uformowało dzisiejszy żal.

Przykłady poprawnej pisowni

Poczuł ogromny żal i rozgoryczenie, kiedy jego dawni towarzysze odwrócili się od niego i przeszli na stronę wroga.
Miała do niego żal, kiedy okazało się, że przez większość wspólnego życia oszukiwał ją, dlatego postanowiła się rozwieść.
Bardzo żałował, że dopuścił się takiego czynu, dlatego postanowił wszystko naprawić w nadziei, że nie jest za późno.


Niepoprawna pisownia

rzal

Niepoprawna pisownia