Oba wyrażenia są poprawne, należy jednak wziąć pod uwagę kontekst, w jakim mają zostać użyte.

Poprawna pisownia

nie prawidłowy

Poprawna pisownia, znaczenie: nie prawidłowy to zwrot, który zapisujemy rozłącznie, jeżeli używamy go jako formy przeciwstawienia, aby pokazać przeciwieństwo danych cech. W tym kontekście podkreśla on znaczenie drugiego z określeń, wobec którego jest kontrastem.

Przykłady poprawnej pisowni

Twój wynik jest nie prawidłowy, ale wręcz wychodzący poza skalę, dlatego należy powtórzyć badania, bo raczej to był błąd.
Nie prawidłowy, ale mocno przesadzony jest ten odczyt, jakiś technik musiał popełnić solidny błąd.
Język Kasi jest nie prawidłowy, złe wręcz hiperpoprawny, przez co zawsze wydaje mi się przemądrzała.


Poprawna pisownia

nieprawidłowy

Poprawna pisownia, znaczenie: łączną pisownię słowa nieprawidłowy wyjaśnia reguła, która mówi o tym, że partykuła nie, która połączona jest z przymiotnikiem w stopniu równym, musi być zapisana łącznie. W ten sposób użyte słowo nieprawidłowy pokazuje cechę danej osoby, przedmiotu lub sposobu działania.
Słowo nieprawidłowy oznacza, że coś albo ktoś nie jest takie, jak być powinno. Jest to również niezgodne z jakąś regułą czy normą.

Przykłady poprawnej pisowni

Nie bądź zaskoczony, masz nieprawidłowy wynik w tym równaniu i dlatego masz obniżoną ocenę.
Ten wniosek jest nieprawidłowy, dlatego musisz jeszcze raz przeczytać tekst i zweryfikować swoje myślenie.
Ania ma nieprawidłową postawę, dlatego zapisałem ją na zajęcia korekcyjne, a jeśli będzie trzeba, zaprowadzę ją na rehabilitację.