Niepoprawna pisownia

jakoże

Niepoprawna pisownia


Poprawna pisownia

jako że

Poprawna pisownia, znaczenie: frazę spójnikową jako że zapisujemy osobno. Wyjaśnia to reguła, która mówi, że pisownia spójnika że jest rozdzielna. Poza powyższym przykładem można odnieść się do wyrażeń takich jak: pomimo że, prawie że, bodaj że.
Jako że może zostać zastąpione słowem skoro, ponieważ, czy z uwagi na fakt, że. Spójnika tego używamy, gdy chcemy wprowadzić zdanie wyjaśniające daną sytuację bądź informację, która została przedstawiona w drugim zdaniu składowym zdania złożonego.

Przykłady poprawnej pisowni

Ledwo mógł usiedzieć na miejscu, jako że wcześniej jechał bardzo długo pociągiem i chciał się rozprostować.
Nie chciał siedzieć dłużej w pracy niż inni, jako że wiązałoby się to z ciągłym zostawaniem po godzinach.
Miał dużo do zrobienia i nie mógł wyjść na spacer, jako że odłożył swoją pracę na ostatni termin.