Poprawna pisownia

tłumacz

Poprawna pisownia, znaczenie: słowo tłumacz należy zapisywać przez u, ponieważ wywodzi się ono ze staropolskiego określenia *tъlmačь, które narzuciło ówczesną wymowę. Ona z kolei przełożyła się na dzisiejszy sposób zapisu tego wyrazu.
Tłumacz to osoba, która wykonuje tłumaczenia tekstów oraz mowy na języki obce lub z języków obcych na ojczysty. Wyróżniamy między innymi tłumacza przysięgłego, który ma uprawnienia do wykonywania przekładów dokumentów oraz innych tekstów oficjalnych, co umożliwia ich wykorzystanie za granicą, np. podczas ubiegania się o pracę.

Przykłady poprawnej pisowni

Tłumacz przysięgły ma bardzo spokojną i cichą pracę, dlatego chciałabym kiedyś nim zostać.
Mój tata uważa, że tłumacz, który zajmował się tym tekstem, nie był najlepszy i zrobił sporo błędów.
Według mnie tłumacz książek powinien nie tylko dosłownie przekładać tekst, ale też wczuwać się w ich klimat.


Niepoprawna pisownia

tłómacz

Niepoprawna pisownia

Niepoprawna pisownia

tumacz

Niepoprawna pisownia

Niepoprawna pisownia

tłomacz

Niepoprawna pisownia