Niepoprawna pisownia

nie zasadna

Niepoprawna pisownia


Poprawna pisownia

niezasadna

Poprawna pisownia