Niepoprawna pisownia

skożystam

Niepoprawna pisownia


Poprawna pisownia

skorzystam

Poprawna pisownia, znaczenie: wyraz ten zawsze zapisujemy przez s oraz rz. W pierwszej sytuacji należy posiłkować się regułą, mówiącą, że s na początku wyrazu piszemy wówczas, kiedy jego podstawowa forma rozpoczyna się od spółgłoski bezdźwięcznej, do których zaliczamy: c, ch, cz, f, k, p oraz s. Z kolei zapis przez rz można poniekąd uzasadnić etymologią słowa, które wywodzi się z języka czeskiego. Występujący w nim zwrot korzisť oznaczał łupy, zdobycze. Prawdopodobnie właśnie w tej formie przywędrował on do języka polskiego, w którym dawniej terminem korzyść również określano łupy i to właśnie od niego pochodzi niedokonana forma czasownika korzystać i dokonana skorzystać.
Znaczenie tego terminu to: mieć z czegoś lub z kogoś pożytek, doświadczyć korzyści, ale również: posłużyć się czymś, użyć czegoś, wykorzystać coś.

Przykłady poprawnej pisowni

Następnym razem skorzystam z Twojej rady i wybiorę się tam na piechotę.
Podczas tegorocznych wyborów niektórzy głosujący będą mogli skorzystać z pomocy pełnomocnika.
Dziękuję za propozycję otrzymania darmowej próbki produktu – chętnie z niej skorzystam.


Niepoprawna pisownia

zkorzystam

Niepoprawna pisownia

Niepoprawna pisownia

z korzystam

Niepoprawna pisownia