Niepoprawna pisownia

byle byś

Niepoprawna pisownia


Poprawna pisownia

bylebyś

Poprawna pisownia, znaczenie: bylebyś to połączenie partykuły byle z cząstką -byś, które tworzy spójnik. Spójnikiem bylebyś wprowadza się zdanie lub wyrażenie po to, by zaznaczyć, że określenie sytuacji, osoby czy rzeczy, jakie znajduje się w zdaniu poprzedzającym (nadrzędnym) nie ma znaczenia, a jedyny ważny warunek do spełnienia przez konkretną osobę znajduje się w treści zdania albo wyrażenia podrzędnego.
Pisownię wyrazu bylebyś reguluje zasada ortograficzna, którą stosuje się do połączeń cząstek -bym; -byś; -byśmy ze spójnikami. Cząstkę -byś razem ze spójnikiem byle pisze się łącznie.

Przykłady poprawnej pisowni

Na dworze może być nawet bardzo zimno, byleby tylko nie wiał porywisty wiatr.
Nie obchodzi mnie, jakie to będą bułki, bylebyś kupił je świeże i w piekarni naprzeciwko.
Sukienka może być i w kolorowe ciapki, bylebyś odpowiednio dobrała ją do butów.