Niepoprawna pisownia

nienawidzieć

Niepoprawna pisownia


Poprawna pisownia

nienawidzić

Poprawna pisownia, znaczenie: jedyną poprawną formą zapisu i wymowy powyższego sformułowania jest nienawidzić. Najprawdopodobniej błędy w jego pisowni wynikają z niewłaściwego skojarzenia go z czasownikiem widzieć i założenia, że wyrazy te odmieniają się podobnie. W razie wątpliwości co do odmiany warto odmienić omawiany termin przez osoby. W trzeciej osobie liczby pojedynczej figuruje forma nienawidził, a nie ewidentnie błędna nienawidział.
Aby uniknąć pomyłek, należy również zwrócić uwagę na formę dokonaną powyższego wyrażenia – znienawidzić. O ile forma podstawowa w zdaniu łączy się zawsze z dopełniaczem (np. nienawidzę szybkich samochodów), to formę dokonaną należy połączyć z biernikiem (np. znienawidziłem szybkie samochody).
Powyższego określenia używamy, by przekazać, że ktoś czuje nienawiść do kogoś lub do czegoś, ktoś lub coś budzi w nim ogromną niechęć i awersję, jest bardzo negatywnie nastawiony do danej osoby, przedmiotu czy stanu. Po dodaniu do niego zaimka zwrotnego się otrzymujemy czasownik zwrotny niedokonany, oznaczający: czuć w stosunku do kogoś odwzajemnioną nienawiść.

Przykłady poprawnej pisowni

Nienawidzę krążyć rano kwadrans pod pracą, szukając miejsca parkingowego.
Nienawidzę kiedy krzyczysz na mnie, nie pozwalając mi dojść do słowa.
Po tylu kłótniach i wzajemnych pretensjach potrafię go tylko nienawidzić.


Niepoprawna pisownia

nie nawidzić

Niepoprawna pisownia

Niepoprawna pisownia

nie na widzić

Niepoprawna pisownia

Niepoprawna pisownia

nie nawidzieć

Niepoprawna pisownia

Niepoprawna pisownia

nie na widzieć

Niepoprawna pisownia