Poprawna pisownia

parafia

Poprawna pisownia, znaczenie: parafia jest podstawową jednostką administracji kościelnej. Występuje w wielu wyznaniach chrześcijaństwa, w tym w katolicyzmie. Centralnym punktem parafii jest kościół parafialny (kościół farny, fara), a jej głową proboszcz, któremu podlegają inni księża, np. wikariusze, kapelani.
Parafia może być także nazwą samej grupy wiernych, należących do tego samego wyznania.
W niektórych krajach uwarunkowania historyczne sprawiły, że parafią nazywane są także podstawowe jednostki świeckiego podziału administracyjnego.
Współcześnie w polszczyźnie obowiązuje zapis parafia, który jest uwarunkowany pochodzeniem słowa z łaciny, od parochia. W języku staropolskim spotykane było określenie parafja, wynikające z fonetyki tego słowa, jednak obecnie nie jest wykorzystywane.

Przykłady poprawnej pisowni

Stara parafia pod wezwaniem świętego Marcina urządza w przyszłym tygodniu dożynki.
Nasza parafia zupełnie mi nie odpowiada, nie lubię ludzi, których w niej spotykam.
Wokół wybudowanego przed rokiem kościoła utworzona została nowa, mała parafia.


Niepoprawna pisownia

parafja

Niepoprawna pisownia

Niepoprawna pisownia

parawia

Niepoprawna pisownia

Niepoprawna pisownia

parawja

Niepoprawna pisownia